Určení správné polohy těžiště RC modelů

Předlohou je článek zveřejněný v Modeláři 2/93, kde je osvětlena problematika určení správné polohy těžiště. Předpokládám, že zveřejním aktualizovanou verzi v dohledné době.

V tomto článku je uveden praktický postup výpočtu bez teorie. Výpočet je přesnější než je výpočet uvedený ve zmíněném článku, zpřesnění se týká posunu neutrálního bodu vlivem VOP.

Výpočet je vytvořen v Excelu a původním autorem je Ing.Ladislav Štěpánek. Zde si můžete soubor s výpočtem v Excelu stáhnout

Stručný návod:

1. Pro určení polohy těžište modelů nemusíte rozumět aerodynamice. Pouze dosadíte do tabulky rozměry Vašeho modelu:

  • Šířku trupu
  • hloubku křídla u trupu
  • hloubku křídla na konci
  • šípovitost náběžné hrany křídla
  • hloubku VOP v ose trupu a na konci
  • šípovitost náběžné hrany VOP a vzdálenost mezi křídlem a VOP.

– program spočítá polohu těžiště pro zvolenou těžištní rezervu – viz doporučené hodnoty.

2. Pro informaci jsou vypočteny další parametry modelu,ale ty nejsou pro určení těžiště nezbytné.

ZÁVĚR: Vyplňte údaje v modrém poli a zvolte název svého modelu. Pro názornost je vyplněn první sloupec. Výsledek je v zeleném poli.

Jako příklad uvádím Velox 223 – rozměry a výpočet pro model od ORION MODELS, zde je výkres modelu ve formátu PDF.

Na případné dotazy jsem připraven reagovat.

Jan Kamínek <JanKaminek(zavináč)o2active(tečka)cz>      17.12.2009 Ochoz u Brna


Copyright: články a fotografie v nich použité jsou duševním vlastnictvím jejich autorů. Můžete si je číst, prohlížet a uchovávat pouze pro svou osobní potřebu. Jakékoli jiné využití a šíření, například použití na jiných webových stránkách nebo komerční využití je přísně zakázáno.

. WordPress