Stavba modelu CAP 232

Proč jsem se rozhodl postavit na sezonu 2010 model typu Cap 232?

Během posledních let, jsem postavil několik desítek akrobatických modelů. Od několika Exter 300, 330S, Gilesů 202, 300 a MX-2, Edge, Veloxů, Jaků 54 a 55, Katan a Funtan, Staudachera, SU 26 a 29 až po před 5 lety Capa 232 2,4 m na ZDZ 80 RV. Předloha Capa ke stavbě dobrého akrobatického modelu je v poslední době dost opomíjena. Určitě na to má vliv současná nabídka výrobců akrobatických modelů na modelářském trhu, ale i některé vlastnosti tohoto typu, ovlivňující jeho letové vlastnosti dle současného stylu létání 3D akrobacie. Hranatý trup v jeho spodní části od odtokové hrany křídla s rovnou spodní stranou trupu a prakticky nezaoblenou spodní hranou trupu způsobuje špatné obtékání trupu v harrierových výkrutech. To jsem upravil zaoblením spodní části trupu rádiusem 20 mm. Nízké posazení křídel těsně u spodní hrany trupu a zbytečně velké vzepětí křídel jsem upravil dle vlastních zkušeností. Na druhé straně je trup Capa stavebně velmi jednoduchý a přímo svádí ke stavbě.

Tak tedy postavit Capa? Proč ne!!

Stavbu tohoto modelu jsem zahájil zároveň se stavbou modelu Extra koncem října 2 009 a modely stavím souběžně.

Parametry modelu:

 • Rozpětí: 2 630 mm
 • Celková délka trupu: 2 350 mm
 • Celková nosná plocha modelu: 151 dm2
 • Plošné zatížení modelu dle FAI při předpokládané letové hmotnosti 10,5 kg: 69,5 g/dm2
 • Profil křídla: NACA 0014
 • Profil výškovky: NACA 0012
 • Motor: ZDZ 80 RV-J

Stavební provedení modelu modelu:

Model je stavebně řešen běžným způsobem s použitím překližky, dýhy, balzy, polystyrenu a laminovaného krytu motoru. Na podvozky je použit duralový plech odpovídající tloušťky. Použitá lepidla od disperzních, epoxidových po vteřinové. Detaily stavby budou popsány u fotografií ze stavby tohoto modelu.

cap1

cap2

Tvarová jednoduchost trupu Capa přímo svádí k jeho jednoduchému stavebnímu provedení s předpokladem nízké finální hmotnosti. Základem stavby trupu jsou nosníky z tvrdé balzy 10×12 mm, slepené do bočnic ve tvaru trupu a potažené velmi odlehčenými bočnicemi z lehké truhlářské překližky síly 3 mm ( ze svých starých zásob). Horní zaoblená část trupu od překrytu kabiny po náběžnou hranu kýlové části směrovky a horní část trupu před překrytem kabiny je provedena vyříznutím z pěnového polystyrénu, potažena dýhou tloušťky 0,5 mm a zevnitř opět vylehčena vyříznutím polystyrénu. Mimo velmi odlehčené přední přepážky z březové překližky síly 6 mm a překryté překližkou 0,6 m a domečku motoru z březové překližky síly 6 mm, jsou ostatní přepážky a díly z topolové překližky tloušťky 3 mm. Uchycení podvozku je z kvalitní překližky síly 10 mm a zakotvené do místně zesílených bočnic trupu. Kýlová část výškovky a celá směrovka je klasické stavby z balzovými žebry, stojinou z 3 mm topolové překližky a potahem z balzy síly 2 mm. Výškovková kormidla jsou z polystyrenových výřezů, potažených dýhou síly 0,5 mm, odlehčená a následně kvůli kroucení zalištovaná balzou tloušťky 2,5 mm. Výškovka je zalepena v trupu napevno a ovládaná bude dvěma servy, upevněných na bocích trupu pod ní. Vzhledem k rozpětí výškovky 98 cm, výšce směrovky v zadní části trupu 53 cm a celkové délce trupu 235 cm nejsou problémy s transportem tohoto trupu v běžném osobním automobilu kombi.

Trup byl oproti originální předloze v přední části od trubky křídla prodloužen o 10 %, kvůli zamezení nutnosti dovážení vpředu.

Celková hmotnost trupu s příslušenstvím ve stavu na fotografiích je 2,22 kg.

cap3

cap4

cap5

Laminovaný polotovar krytu motoru. Po konečném dohotovení bude nastříkán akrylátovou barvou. Hmotnost polotovaru haubny je 37 dkg ( je skutečně „ festovní“).

cap6

cap7

Stavba křídla: Základem křídla je výřez z pěnového polystyrenu, který je po zalepení laminátové trubky pro spojovací nosné trubky křídla, ukotvené v zesíleném kořenovém žebru křídla a položebru na konci trubky v křídle potažen dýhou tloušťky 0,5 m. Dýhový potah je lepen epoxidovou nízkoviskozní pryskyřicí. Vzhledem k tloušťce použitého profilu NACA 0014 není křídlo vyztuženo žádnými pásnicemi, nebo stojinou. Po zalepení náběžné hrany křídla a křidélek a odtokové hrany křídla v místě závěsů pro křidélka a jejím zvážení ( to je činnost, kterou provádím během stavby dílů prakticky pořád) jsem zjistil hmotnost neobroušené poloviny křídla téměř 1,5 kg. To bylo naprosto pro dosažení nízké celkové hmotnosti modelu neúnosné. Navíc těžká křídla neumožňují rychlé a přesné zastavení modelu v kopaných obratech. Proto jsem přistoupil k uvážlivému odlehčení křídel. Cílem bylo dosažení co nejnižší hmotnosti křídla při zachování dostatečné pevnosti v ohybu a v krutu. Vyříznutím velkých ploch v křídle, jejich zalištováním balzou síly 2,5 mm a zhotovením přídavných žeber křídla z T stojiny z lehké a pevné balzy síly 4 mm a odstraněním polystyrénu v kořenové části křídla jsem dosáhl snížení hmotnosti o 32% oproti jejich původní hmotnosti. Křidélka jsem po rozvaze neodlehčoval. Vylehčování kruhovými otvory nepřinese výrazné snížení hmotnosti ( max. 15%), ale výrazně sníží pevnost křidélka v krutu. Odlehčení křidélek, podobně jako křídla také z tohoto důvodu nepřicházelo v úvahu. Nakonec vznik flutteru díky malé pevnosti řídících kormidel způsobil již mnoho havárií modelů s jejich úplnou destrukcí.

Po odlehčení činí nyní hmotnost jedné poloviny neobroušené poloviny křídla s křidélky na pantech 1020 g při ploše poloviny křídla 58,6 dm2.

cap8

cap9

cap10

Váhový rozbor dílů modelu ve stavu na fotografiích:

 • Trup s podvozky, překrytem kabiny a ocasními plochami: 2,22 kg.
 • Spojovací trubka křídla 30/2 mm: 38 dkg.
 • Křídla: 2,04 kg.
 • Překryt kabiny: 37 dkg.
 • Celkem: 5,01 kg.

Článek o pokračování stavby.Copyright: články a fotografie v nich použité jsou duševním vlastnictvím jejich autorů. Můžete si je číst, prohlížet a uchovávat pouze pro svou osobní potřebu. Jakékoli jiné využití a šíření, například použití na jiných webových stránkách nebo komerční využití je přísně zakázáno.

. WordPress