Sbírka RC souprav – update

Ovládat své modely na dálku aby mi neulétly tak, jako několik mých volných motorových modelů v 60.letech minulého století, bylo mou velkou touhou a snem. V té době bylo možno takové zařízení pro dálkové ovládání pouze postavit dle odborných článků ing. Hajiče v Leteckém modeláři, později již bez elektronek s germaniovými tranzistory opět dle Modeláře a autora souprav Jiřího Samka, později nákupem tovární jednokanálové soupravy GAMA, vícekanálů v MVVS nebo zasláním od známých z ciziny. Amatérská výroba RC souprav končila mnohdy neúspěšně z důvodů absence potřebné součástkové základny v maloobchodní síti nebo nedostatku odborných znalostí a potřebného měřícího vybavení, často nebyla dostatečně spolehlivá a tak se více padalo, než létalo.

Naprostá fascinace továrními spolehlivými RC soupravami popisovanými v časopisu Modelář a zahraničních modelářských časopisech a získání vysněné již proporcionální RC soupravy ze zahraničí koncem 60 let za značnou cenu vytvořilo k RC soupravám můj trvající vztah a zájem o jejich mechanické a elektronické provedení a způsob funkce. Za dobu svého RC létání jsem měl k dnešnímu dni dobré dvě desítky RC proporcionálních souprav, mimo desítku vlastnoručně amatérsky zhotovených. V dnešní době už pro mne RC souprava, především vysílač není fetišem jako před 40 roky, ale pokud mi spolehlivě slouží, mám k ní specifický osobní vztah.

Ke sbírání starých RC souprav vedou sběratele různé důvody. Jednak to, že už má doma několik RC souprav nebo jen vysílačů a dalšího příslušenství které mu zbyly, když si postupně pořizoval dokonalejší RC vybavení s větším počtem ovládaných kanálů, s dokonalejším programovým vybavením vysílače, přechodem na jiné povolené modelářské kmitočtové pásmo atd. Také mohou být důvodem elektronické zkušenosti a znalost problematiky funkce RC souprav a nebo pouze to, že se mu RC soupravy líbí a některé mu připomínají jeho dřívější létání s konkrétním typem vysílače. Také způsob, jak svou sbírku sběratel realizuje, je různý. Někteří sběratelé mají RC soupravy ve své sbírce v takovém stavu, v jakém je do své sbírky získali a dokumentují tím, co všechno tato souprava má užíváním za sebou i přístup dřívějšího majitele k této soupravě. Mnohdy jsou RC soupravy nebo jejich jednotlivé komponenty mechanicky poškozené a provedeny některé mechanické a elektrické neodborné zásahy způsobující, že souprava je nefunkční a tím ke svému původnímu účelu řízení modelu na dálku absolutně nepoužitelná.

Můj osobní přístup k mé sbírce RC souprav je specifický v tom, že kladu důraz na to, aby všechny komponenty RC vybavení této sbírky byly plně funkční, tudíž opravené a elektronicky znovu nastavené na dané parametry dle typu a vlastností RC zařízení. Využívám při tom svých elektronických znalostí v dané problematice obvodového řešení, funkce a nastavení RC souprav a potřebné měřící přístroje a vybavení.

Získaný starý vysílač do své sbírky nejdříve očistím od různých nečistot na jeho skříňce, zkontroluji funkci kniplů případně mechanicky opravím a promažu, funkci vypínače, spínačů a přepínačů a stav akumulátorů, pokud jsou ve vysílači. Původní akumulátory proměřím a pokud jeví známky použitelnosti znovu naformuji a nabiji. Vadné články nahradím novými, případně celý pack s potřebným počtem článků a příslušnou kapacitou vyměním. Ověřím zda vysílač vysílá, změřím jeho kmitočet oscilátoru, VF výkon, ověřím nastavení modulace kodéru vysílače. Pak vše nastavím na dané tovární parametry výrobce RC soupravy. Pokud je vysílač nefunkční, najdu a odstraním závadu a celý vysílač kompletně nastavím na jeho maximální funkční parametry. O každém vysílači si vedu poznámky o jeho změřených parametrech, typu modulace kodéru, parametry oscilátoru VF FM dílu vysílače, na jakém základním kmitočtu krystal kmitá ( každá firma používá jinak broušené krystaly), nastavení kmitočtového zdvihu modulace základního kmitočtu VF oscilátoru na daném kanále v pásmu atd. Stejným způsobem kontroluji přijímače. Pak celou RC soupravu se servy ověřím, zda vše dokonale funguje. Všechny RC soupravy nebo jen vysílače s etalonovým přijímačem ověřím ve svém zkušebním modelu za letu.

Výsledkem tohoto přístupu ke své sbírce starých RC souprav je, že mám o jejich vlastnostech a funkčnosti dokonalý přehled a všechny komponenty ve své sbírce jsou plně funkční a použitelné. Pokud si tento článek celý přečtete a máte doma nějakou starou RC soupravu, která není uvedena na fotografiích v tomto článku, vřele uvítám Vaši nabídku do této sbírky.

Tento článek bude průběžně doplňován, pokud do této sbírky seženu další starou RC soupravu nebo jen vysílač.

update: 30.10.2010 doplněny další fotografie nových „úlovků“.

 

update II – další fotografie na http://peermk.rajce.idnes.cz/


Copyright: články a fotografie v nich použité jsou duševním vlastnictvím jejich autorů. Můžete si je číst, prohlížet a uchovávat pouze pro svou osobní potřebu. Jakékoli jiné využití a šíření, například použití na jiných webových stránkách nebo komerční využití je přísně zakázáno.

. WordPress