Membránové karburátory – funkce a zkušenosti

Membránové karburátory jsou velmi rozšířené v širokém spektru aplikací. Tento článek vznikl pro objasnění jejich funkce s ohledem na praktické potřeby.
Karburátory jsou konstruovány do tvrdých podmínek a mají vysokou životnost. Pokud pochopíme princip funkce bude snažší údržba a kontrola činnosti.

1. Popis funkce karburátoru :

Hlavní částí je směšovací trubice,kde dochází k vytváření směsi vzduch-benzin. Průřez je podobný jako u tzv. Venturiho trubice, která se vyznačuje tím, že v zůženém místě je statický tlak proudu vzduchu nižší než atmosferický. Podtlak nasává palivo do sací trubice. Proudění vzduchu v sacím hrdle je vyvoláno pohybem pístu motoru. Vyběhaný motor má slabou tzv. kompresi v dolní úvrati a proto špatně startuje. Pro lepší start motoru je ideální nulový předstih, což je například u motorů 3W zajištěno elektronikou zapalování, po rozběhu se zapalování přepne na optimální hodnotu předstihu.
Změny tlaku v karteru vyvolávají podtlak a přetlak nad čerpací membránou a s pomocí ventilů ( jazýčky jako jednosměrné klapky ) dochází k vytvoření tlaku paliva. Aby se motor “ nepřepil“,  je za sítkem ventil typu tryska-kuželka. Ventil je
řízen druhou membránou. Pokud klesne tlak v sací hubici, atmosférický tlak přetlačí pružinu páky ventilu a benzin může proudit do motoru.

Aby se netlakovala membrána motoru ze strany nádrže, doporučuji neuzavírat nádrž. Přetlakovaná nádrž z důvodu rozpínání benzinu vlivem různé teploty při transportu zbytečně namáhá membránu, která je potom „vytahaná“ a má horší parametry.

2. Zkušenosti z provozu karburátorů WALBRO, TILLOTSON:

  • START provádíme se zavřeným sytičem a pákou plynu na volnoběh, případně mírně pootevřenou. Motor startujeme ručně. Motor naskočí po několika protočení vrtulí, ale následně zhasne. Sytič vypneme a znovu motor nahodíme. Motor 3W80XI naskočí na druhé otočení vrtulí. Páku plynu přesuneme z volnoběhu na 33% a necháme ohřát – za normálních podmínek cca 20 sekund.
  • OVLÁDÁNÍ SYTIČE lze pomocí serva (doporučuji) , nebo mechanicky táhlem ovládaným ručně.
  • NASTAVENÍ JEHLY volnoběhu ( L ) a plného plynu ( H ) je všeobecně známo. Pokud není uvedeno jinak je základní nastavení cca 1 otáčka ( 12 hodin . 0 minut ). Chudý motor na volnoběhu zvyšuje otáčky a bohatý naopak. Při přidání plynu chudý motor reaguje opožděně. Bohatý motor „brble“ a rozbíhá se také pomalu. Nastavení max. otáček vyladíme na optimum a následně obohatíme směs pootočením jekly o 5-10 minut zpět. Jehly dotahujeme při zjištění základní polohy opatrně, abychom nepoškodili sedlo.
  • OVLÁDÁNÍ KARBURÁTORU provedeme zásadně tuhými táhly s plastovými koncovkami a kulovými čepy. Bowden patří minulosti. Klapka plynu má poměrně tuhou pružinu, kterou ale nevyměnujeme, aby se klapka nechvěla setrvačnými silami a nemohlo tak dojít k poškození sedla. Servo by mělo být standard – přesné a rychlé.
  • ÚDRŽBA KARBURÁTORU není náročná. Minimálně jednou ročně zkontrolujeme obě membrány a vyčistíme sítko. Bohužel sehnat náhradní díly je problém. Při poškození se obvykle vyměňuje celý karburátor, což je minimálně 2000 Kč. Někdy se dá sehnat sada membrán.
  • VSTUP VZDUCHU: DOPORUČUJE se použití filtru sání, jinak je otázkou času poškození výbrusu – viz foto poškozeného výbrusu motoru ROTO 35. Nátrubek zlepšuje stabilitu sání.

POŠKOZENÝ VÝBRUS MOTORU ROTO 35 – detail vložky válce:

Motor chodil jako hodinky ve vysokých i nízkých otáčkách,ale startování bylo „náladové“. Motor neměl evidentně vyhovující „spodní kompresi“. Nevím, jak se vložka poškodila, motor je z druhé ruky a starty byly špatné stále. Nyní byl motor opraven (nový výbrus) a věřím, že i starty budou lepší.


Copyright: články a fotografie v nich použité jsou duševním vlastnictvím jejich autorů. Můžete si je číst, prohlížet a uchovávat pouze pro svou osobní potřebu. Jakékoli jiné využití a šíření, například použití na jiných webových stránkách nebo komerční využití je přísně zakázáno.

. WordPress