Dimenzování spojovací trubky křídla

Při vlastním návrhu modelu je třeba navrhnout spojovací trubku křídla. Tento příspěvek řeší jak rychle a správně nadimenzovat zmíněný konstrukční prvek.

Byl vytvořen výpočet v Excelu a uživatel pouze vyplní tabulku parametrů modelu. Znalost teorie výpočtu není třeba, ale pro více znalé problematiky je možno z tabulky vyčíst vzorce, ze kterých je výpočet vytvořen.

Zde si můžete soubor s výpočtem stáhnout

Výpočet byl zkontrolován porovnáním výpočtu a spojovacích trubek známých modelů.

Výpočet se vyplatí především při návrhu obřích modelů a maket. Získáváme přesnou představu o nosnosti trubky a nemusíme získat zbytečnou hmotnost v případě předimenzování.

Ještě několik konstrukčních poznámek:

  1. Postačuje minimální délka uložení v křídle rovnající se 6x průměr trubky.Trubka pro model akrobata 2,6m rozpětí je dlouhá max.800mm.
  2. Uložení trubky je vždy v pouzdru,obvykle laminátové trubce.První a poslední žebro jsou nejvíce namáhané páčením a je třeba je přiměřeně nadimenzovat. Postačuje zesílení z překližky 3mm. Pouzdro umístíme hned za nosník křídla a pohyb trubky omezíme. Spojovací trubku nezalepujeme, aby se dala vyměnit.
  3. Křídlo pojistíme proti vysunutí nejlépe smyčkou z pryžového provazce s háčky na koncích.
  4. Ideálním materiálem je dural, ale můžeme použít i slitinu AlMgSi0,5, která má cca o 30% menší pevnost. Kompozitní materiály se nedoporučují kvůli křehkosti.
  5. Spojovací trubku pro VOP řešíme podobně jako u známých modelů.U modelů 2,5m-je trubka 16×1 a u modelů s rozpětím 3m je spoj. trubka VOP 22×1.

V Ochozi u Brna 16.12.2009 Jan Kamínek


Copyright: články a fotografie v nich použité jsou duševním vlastnictvím jejich autorů. Můžete si je číst, prohlížet a uchovávat pouze pro svou osobní potřebu. Jakékoli jiné využití a šíření, například použití na jiných webových stránkách nebo komerční využití je přísně zakázáno.

. WordPress